Velkommen til Over Barrit Vandværks hjemmeside

Over Barrit Vandværk er et Interessentskab som blev stiftet d. 6. marts 1911 og det ejes og drives af forbrugerne. Vandværket har i dag 207 medlemmer. Vandværket er beliggende på Barrit Langgade 48a og 44b. Vandværket har én boring som er placeret på vandværksgrunden. Boringen er 80 meter dyb og vandet pumpes op fra 60 meters dybde. Vandet bliver iltet og filtreret igennem 2 sandfiltre-tanke og der tilsættes ingen kemikalier eller andre stoffer til vandet. Vandet ledes ud i en 100 m³ stor rent vands beholder. Her fra pumpes vandet ud med et tryk på 4 bar til forbrugerne vha. 3 frekvensstyrede pumper, på hver 10 m³, der styres automatisk. Vandværket udpumper årlig ca. 30.000 m³ vand.

Vi bor oven på vores vand!

Det område vi indvinder vandet fra bor vi oven på, så det er vigtig at vi passer på vores vand.
For at opretholde den gode vandkvalitet skal vi alle sammen passe på drikke vandet, og det er vigtigt, at der ikke sker forurening på jordoverfladen.
 
 

Generel info

Der foretages lejlighedsvis stikprøver af aflæsningerne.

Refusion af vandspild, efter-
gives ikke til forbrugerne.
 
Generalforsamling den 22 februar 2018
BKI Center kl. 19.30
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Nyt punkt: Selskabsændring.
 
 
 
 
 Siden sidst opdateret 140218
 
 
Over Barrit Vandværk