Vedtægter gældende pr. 15. marts 2018

Vedtægter for & bagside

Side 1

Side 2

 
 
 
 

Bestyrelsen

Formand: Ingvard Bie
Næstformand/vandværkspasser: Torben Klærke
Kasseren: Hans Henrik Mikkelsen
Tilsynsførende: Torben G. Jensen
Hjemmeside/pladsen: Gordon Skov
Suppleant: Martin Utoft
Revisor: Brian D. Pederesn
Formand:
Ingvard Bie
Serupsvej 11, Breth
7150 Barrit
Tlf.:20817146 / 75691146
 
Næstformand/vandværkspasser
Torben Klærke
Barrit Langgade 10
7150 Barrit 
2029 0305

Kasserer:
Hans Henrik Mikkelsen
Løgballevej 3, Løgballe
7140 Stouby
Tlf.:75691730

Tilsynsførende:
Torben G. Jensen
Lykkevej 6
7150 Barrit
Tlf. 2146 7686
 
Best. medlem:
Gordon Skov
Barrit Langgade 48
7150 Barrit
Tlf.: 4019 5320
 
Suppleant:
Martin Utoft
Barrit Langgade 1
7150 Barrit
Tlf.: 4110 7983
 
Revisor:
Brian D. Pedersen
Høkervej 14
7150 Barrit
Tlf.: 4094 4688
Over Barrit Vandværk