Takstblad for
Over Barrit Vandværk a. m. b. a. 
gældende fra d. 01-10-2018 til d. 30-09-2019
Alle beløb er excl. moms
Driftsbidrag (forbrug)  
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 520,00 kr
Vandafgift pr.m³ 5,20 kr
   
Statsafgift  
Grønafgift pr. m³ = 6,18 kr. +
Drikkevandsbidrag pr. m³ = 0,19 kr.
6,37 kr.
   
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugerenhed 6.200,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (pr. mat. nr.) max 32 m. m.
Taksten er incl. stikledning frem til grundskel.
29.830,00 kr.
   
Særgebyr:  
Restance gebyr, første rykker (momsfri) 100,00 kr.
Restance gebyr, anden rykker (momsfri) 200,00 kr.
Lukkegebyr, excl. faktiske omkostninger ved lukning (momsfri) 1.000,00 kr.
Genåbningsgebyr, excl. faktiske omkostninger ved genåbning 1.000,00 kr.
Gebyr for vandspild, ulovlig havevanding o.lign. 500,00 kr.
Gebyr for manglende eller for sen indsendelse af måleraflæsning (momsfri) 500,00 kr.
Administrationsgebyr for Bi-måler 250,00 kr.
Gebyr for elektronisk fakturering (EAN), pr. faktura 25,00 kr.
Afgifter skal betales før tilslutning påbegyndes.

Evt. vandspild dækkes ikke af vandværket.

Kun de ovenfor anførte prissatte takster er godkendt af Hedensted Kommune,
og dermed gyldigt grundlag for vandværkets opkrævninger.
Taksterne er godkendt 2018 af Natur og Miljø, 
efter bemyndigelse fra Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune.
Over Barrit Vandværk